Climent Picornell

Climent Picornell

Geògraf i escriptor. Professor emèrit de la Universitat de les Illes Balears, de la qual en va ser vicerector. Autor de llibres i articles sobre Didàctica, Geografia i Cartografia de les illes Balears, temes sobre els quals ha donat conferències i cursos. El processos de canvi social han estat objecte dels seus tre­balls aquests darrers anys, temàtica sobre la que ha dirigit tesis doctorals i, entre altres tasques, l’obra Turisme i societat a les illes Ba­lears. Ha estat director de la revista cultural El Mirall i de la revista universitària Treballs de Geografia. Collaborador de ràdio, premsa i televisió. Publica Talaia Alta,(2007), un conjunt dels seus articles apareguts en la prensa; Jardins d’altri(2008), un llibre que explora els límits dels gèneres literaris tradi­cionals i Apunts del Pla de Mallorca (2009), una obra que fluctua entre la poètica d’un món antic i un nou que s’autodibuixa malgrat tot.