Tots

  • Enrique Mariscal

    Mariscal, Enrique

    Enrique Mariscal sempre ens sorprèn amb el seu estil inconfusible. No apella als seus títols universitaris, ni a una ampla trajectòria de co...

  • Herman Melville

    Melville, Herman

    Herman Melville un escriptor, novelista, poeta i assaigista estadounidenc, del període del Renaixement americà. Entre les eves obres més con...