Rafel Oliver Grammatico

Rafel  Oliver Grammatico

Presidente de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca, director de la revista N’Ali, de Andraixt i presidente y jugador del club de ajedrez de Andraitx. Premio Baltasar Porcel.