COMUNICAT DE L’EDITORIAL IFEELBOOK EDITORS En relació a les declaracions del senyor Pere Joan Martorell a diversos mitjans de comunicació

  • Data:24-10-2018

COMUNICAT DE L’EDITORIAL IFEELBOOK EDITORS

En relació a les declaracions del senyor Pere Joan Martorell a diversos mitjans de comunicació, l’editorial Ifeelbook editors manifesta el següent:

Primer. Ifeelbook editors va resultar adjudicatari del contracte d'edició de la novella guanyadora del Premi Mallorca de Narrativa de 2017, La memòria de l’oracle, de Pere Joan Martorell, convocat pel Consell de Mallorca. Cal indicar que juntament amb la resta d'editorials que així ho van considerar, Ifeelbook editors va licitar conforme a les bases publicades. Segons decisió de l'òrgan corresponent, la seva oferta va ser la millor puntuada i per això se li va adjudicar el treball. Si alguna editorial participant en l'esmentat procediment va considerar que existien dubtes sobre l’adjudicació va poder revisar tota la documentació i recórrer en el termini i en la forma escaients. Si algú ho va fer o no, ni ho sabem ni ens correspon a nosaltres valorar-ho.

Segon. Quan el Consell de Mallorca va adjudicar el treball a Ifeelbook editors els va facilitar les dades de contacte de l'autor (telèfon mòbil i correu electrònic), amb el qual es va contactar de forma immediata, concertant una cita que es va materialitzar pocs dies després, transcorrent aquesta de manera cordial i quedant amb l’autor que els faria arribar l'original del seu manuscrit (que mai els va enviar) –al que havia sotmès a alguns retocs respecte al que va presentar al concurs- i diversa informació complementària, amb la que es començaria el corresponent procés d'edició. Per tant, Ifeelbook editors afirma que es va reunir amb el senyor Martorell en el termes esmentats.

Tercer. Afirma el senyor Martorell que l’editorial Ifeelbook editors mai no li va donar a signar un contracte d'edició. Com a adjudicataris de l’edició de l’obra, Ifeelbook editors actuava com a mandatari del Consell, entitat convocant, responsable de retribuir l’autor i a qui havia de rendir comptes l'adjudicatari de l'edició. No obstant això, sí que se li va oferir la signatura d'un contracte. Ifeelbook editors ho va fer vencent els seus dubtes jurídics sobre aquest tema i amb l'única finalitat de facilitar un clima d'enteniment que permetés que l'obra fos publicada a plena satisfacció de l'autor i sempre en benefici dels Premis, del Consell de Mallorca i de la naturalesa pública dels fons que el financen. Se li va oferir la signatura d'aquest contracte en un correu electrònic de principis del mes de març que l'autor mai es va dignar contestar. Per tant, Ifeelbook editors afirma que sí li va donar a signar al senyor Martorell un contracte d'edició que ell va ignorar per complet.

Quart. Afirma el senyor Martorell desconèixer si es van dur a terme les presentacions a les quals ens obligava el contracte d'edició dels premis. Ifeelbook editors va haver d'organitzar i celebrar, conjuntament amb el Consell de Mallorca, cinc presentacions del llibre, sense comptar amb la presència de l'autor, encara que va ser puntualment consultat i convocat a cada una d’elles. Per tant, Ifeelbook editors afirma que el senyor Martorell sí coneixia que l’editorial va organitzar, concertar, difondre en premsa, web i xarxes socials les presentacions de la seva obra, i que sí li va consultar dates i disponibilitat per a aquestes presentacions, que finalment van haver de celebrar-se totes elles sense la seva presència.

Cinquè. Ifeelbook editors entén l'edició de llibres com una implacable manera de contribuir al progrés de la societat i hi destina tots els seus mitjans i esforços. Però l'edició d'un llibre és un procés que no pot fer-se sense comptar amb l'autor i molt menys tenint-lo absurdament en contra, sobre tot quan és una obra que dimana de l'obtenció d'un premi convocat per una entitat pública que està finançada amb els diners de tots.

Finalment, és necessari fer constar que tot quant s'afirma en aquest comunicat compta amb el corresponent suport documental i que Ifeelbook editors es reserva el dret a l'exercici de les accions judicials que consideri oportunes.

Ifeelbook editors.